0951 400 245
0951 400 245

Reklamačný poriadok

 

  1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
  2. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je objednávateľ povinný oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom.
  3. Reklamovaný tovar až po dohode s nami zašlite prosím na adresu: 276, 032 33 Kráľova Lehota, nie však dobierkou. Do balíka priložte kópiu pokladničného dokladu a popis závady tovaru.
  4. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze.
  5. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a bude Vám doručený reklamačný protokol.
  6. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.
Copyright © 2023 EkoEnergia - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.